MUŽDEKA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Trebišov